Domácí školky a školy

V České republice ještě není tato „móda“ tolik rozšířená jako v ostatních státech, ale už to začíná být pomalu i u nás. Jsou rodiče, z větší části to jsou pouze matky, kteří se odklání od státního školství. Nechtějí dávat své děti do státních školek a do státních škol.
Důvodů ale pro tento odklon je více. Rozhodně se nejedná pouze o státní sektor proti soukromému.
Děti, kluci, studium.
Zaměříme se na ten nejzásadnější důvod, tím je povinné očkování. Jsou rodiče, opět připomínáme, že o tomto rozhodnutí z větší části rozhodují matky dětí, kteří nechtějí očkovat povinná očkování. Tyto matky, které nechtějí očkovat, mají strach z možných vedlejších účinků těchto očkování. Mají strach z nějakého postižení dítěte, z nějakého vážného onemocnění dítěte, z možné hyperaktivity, ochrnutí a dalších možných vedlejších účinků.
Rovnou říkáme, že nejčastějším vedlejším příznakem po povinných očkováních jsou zvýšená teplota a možný neklid trvající například 48 hodin. Všechny ostatní vedlejší účinky se objevují 1:1 000 000, navíc za to většinou nemůže očkování. Očkování může být spouštěč již existujícího problému.
Holčička, učení, matematika.
Myslíme si, že by děti měly projít povinným očkováním. Žijeme v době, kdy jsou všechny nemoci, bakterie a infekce tak zmutované, že je potřeba se chránit. Tyto neočkované děti jsou pak nebezpečné i ostatním vrstevníkům.
To je ostatně i důvod, proč tyto neočkované děti nenavštěvují státní školky. Nemohou je navštěvovat, protože bez očkování nemohou jít do státní školky.
Tyto matky začínají zakládat domácí, soukromé školky, sdružují se a o děti se starají samotné. Dělají si různé kurzy a semináře.
Jsou to obvykle matky, které jsou zastánkyně také domácích porodů.
Může tato domácí výuka konkurovat té státní? Nemyslíme si. Možná za několik desítek let, ale ne v současnosti. Žijeme v moderní době, neočkované děti studující doma v zahradě se svou matkou mohou těžko konkurovat státnímu školství plnému odborníků a připravenému na všechny možné situace.
Děti by se měly socializovat, měly by být v kolektivu dětí, měly by být očkované a rozhodně by se neměly stranit vrstevníkům a společnosti.