Dálkové studium

Potřeba zvyšovat svoji kvalifikaci je patrná ve všech pracovních oborech. Ať už je to zdravotnictví, školství či sféra průmyslová a obchodní. Možnost zvyšovat své vzdělání formou dálkového studia vítají především lidé ve středním věku. U kterých už denní studium není možné. Protože nemohou přerušit pracovní docházku a přijít tak o příjem. Který jim zaručuje ekonomické zajištění nejen vlastní osoby, ale mnohdy celé rodiny. V současné době toto dálkové studium probíhá formou příznivou opravdu pro všechny studenty. Jednou týdně si mohou zvolit den, ve kterém budou přednášky navštěvovat. A pokud to v pracovním týdnu není možné, vyučování probíhá i v sobotu. Což využívají všichni, kteří si pro časovou náročnost povolání nemohou dovolit jinou dobu.

Dálkové studium

Mezi nejčastější obory dálkového studia patří jak ty bakalářské, tak magisterské. V obchodní sféře a bankovnictví jsou nejžádanější bakaláři, kteří po třech letech studia se posunují na významnější posty ve firemní hierarchii. Tyto obory se rozvíjí závratnou rychlostí kupředu a v silné konkurenci obstojí jenom ti nejfundovanější. Studijní plán pro nastupující první ročník bakalářského programu je rozdělen do šesti semestrů. Mnohé fakulty se snaží nastupujícím studentům vyjít vstříc poskytováním podpůrných materiálů jak k prezentacím, tak cvičením. Kterým to usnadní lépe pochopit látku profilových předmětů, které jsou důležité pro zvládnutí závěrečných státních zkoušek.

Student dálkového studia

K magisterskému studiu se hlásí především zaměstnanci ve státní správě, bezpečnostních službách, ekonomice a managementu podniků, psychologie. Management lidských zdrojů rovněž tento druh vzdělání po svých zaměstnancích vyžaduje. Dovednost a metodika, kterou si během studia osvojí, jim umožní po jeho ukončení nastoupit do vedoucí pozice. Coby pracovníka v personálních činnostech. Jak ve veřejné správě, tak i v dalších podnicích. Absolventi často využijí svoje znalosti v managementu rozvoje měst a regionů. Protože je dokáží prosadit a řídit. V politologii se rovněž lidé s magisterským vzděláním dobře uplatní. Znalost prostředí neziskového sektoru či státních příspěvkových organizací jejich přispěním se často dostanou do potřebného povědomí veřejnosti.